Personuppgiftspolicy och cookies

Vi vill att du känner dig trygg i hur dina personuppgifter hanteras när och efter du handlar hos oss.
Här kan du läsa om vilka personuppgifter vi sparar och varför.
Från 25 maj 2018 är det obligatoriskt att alla företag som handlägger personuppgifter att följa den nya förordningen.
Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn, och du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Pureest AB, org. nr 559055-6857 med adress Skallsjö Parkväg 3B, 448 31 Floda, är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför?

Vi behandlar dina personuppgifter enligt en av de sex GDPR-rättsgrunderna, principen om “intresseavvägning”.

De personuppgifter vi lagrar om dig är som huvudregel de du själv uppgett vid orderläggning.
Dessa innefattar normalt fullständigt namn, telefonnummer, postadress, e-postadress och personnummer.

Syftet med vår behandling av insamlade personuppgifter är att kunna;
1. Möjliggöra köp på webbplatsen Pureest.se
2. Möjliggöra riktad marknadsföring via epost, sms och andra kanaler.

Personuppgifter från tredje part

Utöver de uppgifter som du själv lämnat till oss vid orderläggning eller som hämtas om dig när du lägger en order via t.ex. Klarna Checkout kan uppgifter som postadress, fullständigt namn, personnummer och telefonnummer komma att hämtas från offentliga adressregister (BisNode, Eniro).
Detta kan komma att ske när felaktig adress angivits vid orderläggning eller vid kontroll för att skydda dig som individ mot ”bluffordrar” lagda i ditt namn av annan person.
I samband med orderläggning kommer Klarna samla personuppgifter om dig. Enligt Klarnas villkort är således Klarna personuppgiftsansvarig för sådana uppgifter.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?”

Vi säljer inte personligt identifierbar information till utomstående parter.
Vi delar dina personuppgifter med våra system- och tjänsteleverantörer i de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund (exempelvis, att skicka beställda varor till rätt person och rätt plats och administrera produktgarantier).

De aktörer som vi delar dina personuppgifter med behandlar då personuppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Dina personuppgifter kan därför komma att överföras till exempelvis (men inte uteslutande) följande företag:

-DHL (logistik)
-Postnord (logistik)
-Unifaun (logistik)
-Klarna (betallösningar)
-Dibs (betallösningar)
-Trustpilot (betygsättningssystem av köpupplevelse)
-Alektum Group (inkassoärenden och betalningspåminnelser)
I förekommande fall kan vi vara nödgade att lämna ut uppgifter om dig, exempelvis: för att följa lagstadgad skyldighet (Polis, åklagare, domstol), eller skydda våra rättigheter eller vår egendom; dina personuppgifter kan då komma att lämnas ut till och behandlas av myndigheter för att förhindra eller lagföra misstänkta bedrägeribrott.

Epostutskick angående lagd beställning

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information, uppdateringar och frågor som rör din beställning. Ca en vecka efter lagd beställning skickar vi även ut ett mail där du frivilligt ombeds utvärdera din köpupplevelse hos oss.

Nyhetsbrev

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka relevanta erbjudanden, nyheter och liknande. I varje nyhetsbrev kan du med ett enkelt knapptryck avprenumerera dig från alla framtida nyhetsbrevsutskick. Notera att avprenumerationen inte berör orderbekräftelser, fraktspårningslänkar och liknande.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig.
Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till:
Pureest AB, Skallsjö Parkväg 3B, 448 31 Floda (märk kuvertet med “Begäran om registerutdrag”).

Informationen kommer att postas till din folkbokföringsadress inom en månad från mottagandet av begäran.

Om dina uppgifter hos oss är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

Du har även rätt klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. 

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder krypterade IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för kunna uträtta en specifik uppgift (t.ex. orderhantering, fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information.
De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Om du som kund väljer att e-posta får kundtjänst kommer din e-postadress och e-posthistorik att sparas i upp till två år för att underlätta återkommande supportärenden. Skickas ett nytt mail i samma ärende förlängs tiden med ytterligare två år.

Om produkten du köper har en garantitid på över ett år sparas personuppgifterna som behövs för att kunna fullfölja garantiåtagandet under garantitiden.

Grundregeln är att personuppgifter endast sparas så länge det finns ett relevant syfte.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång
Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig.
Rätt till rättelse.
Om dina uppgifter hos oss är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade/kompletterade.

Rätt till radering.
Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

• Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.

• Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.

• Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

• Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.

• Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
Vi kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler (kvitton, fakturor), skattelagstiftning eller bank- och penningstvättslagstiftning. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.
Din begäran skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Skicka din begäran till:
Pureest AB, Skallsjö Parkväg 3B, 448 31 Floda (märk kuvertet med “Begäran om registerutdrag”).
Informationen kommer att postas till din folkbokföringsadress inom en månad från mottagandet av begäran (räknat från mottagandet av eventuella kompletteringar).

Vad är cookies och hur använder vi det?

Vi använder cookies för att förbättra tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats
Vi använder oss av Google Analytics för att samla in information om hur våra webbplatser används. Genom att veta hur du som besökare använder vår webbplats kan vi utveckla och förbättra våra erbjudanden.
Vi använder funktionscookies och sessionscookies. Funktionscookies sparas på din dator under en bestämd tid, tills du eller servern raderar dem. Sessionscookies sparas tillfälligt på din dator och raderas när du stänger ner din webbläsare.

Kan du själv styra användningen av cookies?

Vi använder funktionscookies och sessionscookies. Funktionscookies sparas på din dator under en bestämd tid, tills du eller servern raderar dem. Sessionscookies sparas tillfälligt på din dator och raderas när du stänger ner din webbläsare.

Samtycke

Genom användandet av vår webbplats och orderläggning godkänner
du denna integritetspolicy.

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att
ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Lättast kontaktar du oss via vårt kontaktformulär på vår kundtjänstsida, begär att få kontakt med vårt dataskyddsombud.

Varukorg
Rulla till toppen