W1 Iron Remover 5 Liter

(5 kundrecensioner)

1 095 kr

Tar effektivt bort de små gula flygrostpartiklarna

Tillgänglighet: Tillfälligt slut - förbeställ nu

Artikelnummer: W15000EN
Felix H
Läs mer
Löste allt mög på mina fälgar
Hannes Jarz
Läs mer
Riktigt bra
Robert Eriksson
Läs mer
Bästa jag testat för att ta bort flygrost och tvätta fälgarna

Pureest W1 är vår grymma flygrostborttagare som effektivt tar bort de små järnpartiklarna från dubbdäck och snöplogar som sätter sig i lacken och fälgarna och rostar fast där. Flygrost finns främst på vägarna under vinterhalvåret. Tydligast syns flygrost på silvriga och vita kulörer men du kan även känna dem på mörka kulörer som en sträv yta. Fälgar med mycket bromsdamm får oftast en mörkbrun kulör. Vi rekommenderar att man kombinerar Pureest W1 med vår mjuka fälgborste samt rengöringspenslar för bästa resultat. W1 känns riktigt nice när den reagerar mot flygrost då den blir väldigt lila. Vår flygrostlösare är även mer skonsam jämfört med traditionel fälgsyra då Pureest W1 är PH-Neutral.

Pureest W1 är givetvis tillverkad i Sverige!

Hur produkten används:

1. Spraya på lacken eller fälgen. Funkar både på torr och blöt yta.
2. Låt verka i 2-3 minuter, eller tills ytan är lila.

3. Skölj av med högtryckstvätt.

Och kom ihåg, som alltid rekommenderar vi att handskar används vid all kontakt med kemikalier, och undvik att använda produkten i starkt solsken.

Färg: Transparent.
Doft: Fruktig.
Munstycke: Spray (ingår)
PH: 7
Tillverkad i Sverige.
Utspädning: Denna produkt kan man inte spä ut med vatten.
Övrigt: Inga av våra produkter innehåller PFAS (högfluorerade ämnen).

Är produkten slut för tillfället? Vi försöker hålla lagret fyllt över tiden men ibland tar det slut ändå, räkna då med att vi får in fler inom ca 10 dagar.

Vikt5 kg
EAN

7350149390740

Kemikalieinformation

Signalord: Fara / Danger
Faropiktogram: Varning (GHS07 Exclamation mark)

Faroangivelse enligt CLP-förordningen / Classification under CLP:
H302 Skadligt vid förtäring.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsanvisningar / Precautionary statements:

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.
P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
P280 Använd skyddshandskar och ansiktsskydd.
P301 + P312 Giftigt vid förtäring. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P330 Skölj munnen.
P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P337 + 313 Vid bestående ögonirritation sök läkarhjälp.
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning.

5 recensioner av W1 Iron Remover 5 Liter

Här hittar du omdömen från kunder som har köpt och använt produkten. Recensioner hanteras inte av oss personligen utan av ett externt system för maximal transparens.

 1. Peter Runhagen (Verifierad köpare)

  Verkligen en effektiv flygrostborttagare

 2. Jesper (Verifierad köpare)

  Så grymt förpackning, enkelt att fylla på flaskorna från denna 5L Bag-inBox. Bra för miljön & Snygga!

 3. Christian (Verifierad köpare)

  Bästa flygrost/fälgrengöringen jag testat. Hur har man klarat sig utan denna bag in box förpackning, bästa på länge.

 4. Viktor Berglund (Verifierad köpare)

  Otroligt med dunkarna

 5. Jesper (Verifierad köpare)

  DUNDER DESIGN & SÅ SMIDIGA 😍⭐️

Recensioner kan lämnas efter köp. Några dagar efter genomfört köp skickas ett recensionsmail ut. Du kan såklart lämna recensionen anonymt!

Har du några frågor om denna produkt?


 
Varukorg
Rulla till toppen