W1 Iron Remover 5 Liter

(2 kundrecensioner)

1 095 kr

Tar effektivt bort de små gula flygrostpartiklarna

Tillgänglighet: I lager

Artikelnummer: W15000EN
Felix H
Läs mer
Löste allt mög på mina fälgar
Hannes Jarz
Läs mer
Riktigt bra
Robert Eriksson
Läs mer
Bästa jag testat för att ta bort flygrost och tvätta fälgarna

Pureest W1 är vår grymma flygrostborttagare som effektivt tar bort de små järnpartiklarna från dubbdäck och snöplogar som sätter sig i lacken och fälgarna och rostar fast där. Flygrost finns främst på vägarna under vinterhalvåret. Tydligast syns flygrost på silvriga och vita kulörer men du kan även känna dem på mörka kulörer som en sträv yta. Fälgar med mycket bromsdamm får oftast en mörkbrun kulör. Vi rekommenderar att man kombinerar Pureest W1 med vår mjuka fälgborste samt rengöringspenslar för bästa resultat. W1 känns riktigt nice när den reagerar mot flygrost då den blir väldigt lila. Vår flygrostlösare är även mer skonsam jämfört med traditionel fälgsyra då Pureest W1 är PH-Neutral.

Pureest W1 är givetvis tillverkad i Sverige!

Hur produkten används:

1. Spraya på lacken eller fälgen. Funkar både på torr och blöt yta.
2. Låt verka i 2-3 minuter, eller tills ytan är lila.

3. Skölj av med högtryckstvätt.

Och kom ihåg, som alltid rekommenderar vi att handskar används vid all kontakt med kemikalier, och undvik att använda produkten i starkt solsken.

Färg: Transparent.
Doft: Fruktig.
Munstycke: Spray (ingår)
PH: 7
Tillverkad i Sverige.
Utspädning: Denna produkt kan man inte spä ut med vatten.
Övrigt: Inga av våra produkter innehåller PFAS (högfluorerade ämnen).

Är produkten slut för tillfället? Vi försöker hålla lagret fyllt över tiden men ibland tar det slut ändå, räkna då med att vi får in fler inom ca 10 dagar.

Vikt5 kg
EAN

7350149390740

Kemikalieinformation

Signalord: Fara / Danger
Faropiktogram: Frätande (GHS05 Corrosive), Varning (GHS07 Exclamation mark)

Faroangivelse enligt CLP-förordningen / Classification under CLP:
Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317
H302 Skadligt vid förtäring / Harmful if swallowed
H315 Irriterar huden / Causes Skin Irriration
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion / May cause an allergic skin reaction
H318 Orsakar allvarliga ögonskador / Causes serious eye damage

Skyddsanvisningar / Precautionary statements:
P102: Förvaras oåtkomligt för barn / Keep out of reach of children
P301+312: VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt. / IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor if you feel unwell.
P302+352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten / IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap.
P305+351+338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. / IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P332+313: Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. / If skin irritation occurs: Get medical attention.
P333+313: Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. / If skin irritation or rash occurs: Get medical attention.

2 recensioner av W1 Iron Remover 5 Liter

Här hittar du omdömen från kunder som har köpt och använt produkten. Recensioner hanteras inte av oss personligen utan av ett externt system för maximal transparens.

  1. Viktor Berglund (Verifierad köpare)

    Otroligt med dunkarna

  2. Jesper (Verifierad köpare)

    DUNDER DESIGN & SÅ SMIDIGA 😍⭐️

Recensioner kan lämnas efter köp. Några dagar efter genomfört köp skickas ett recensionsmail ut. Du kan såklart lämna recensionen anonymt!

Har du några frågor om denna produkt?


 
Varukorg
Rulla till toppen