T3 Kallavfettning 5 liter

(22 kundrecensioner)

445 kr

Kallavfettning på storpack

Tillgänglighet: I lager

Artikelnummer: T35000

Pure:est T3 är vår starka kallavfettning(tjärlösare) som är unikt framtagen för vårt nordiska klimat då du bland annat kan applicera avfettningen direkt på en blöt lack. Detta är en särskilt bra egenskap vintertid då lacken sällan är helt torr. Perfekt för den snabba underhållstvätten!

Det finns två typer av avfettningsmedel som många blandar ihop, kallavfettning & alkalisk avfettning.
Skillnaden mellan dem är stor.
Kallavfettning går inte att spädas ut och löser allt som är oljebaserat (lika löser lika), exempelvis tjära, asfaltsfläckar, diesel på lacken eller limrester.
Alkalisk avfettning tar resten kan man kort och gott säga, exempelvis all organisk smuts så som sot, pollen, flugor i fronten på ditt fordon, lera, salt på vintern, etc.

Pure:est T3 sprayas direkt på lacken eller förslagsvis i vår tryckspruta. Var alltid försiktig med att applicera kallavfettning på plast och gummidetaljer (t.ex. lyktor och lister) då kallavfettning löser oljebaserade ämnen. Applicera inte mer avfettning än nödvändigt, alltså inte på hela fordonet. Spraya på där det finns exempelvis asfaltsfläckar.
Viktigt är att inte låta avfettning torka in och den skall inte användas i direkt solljus. Låt verka 2 till 4 minuter. Skölj därefter av med högtryckstvätt.

Pure:est T3 tillverkas i Sverige och är framtagen speciellt för vårt nordiska klimat.

Och kom ihåg, som alltid rekommenderar vi att handskar används vid all kontakt med kemikalier, och använd inte produkten i starkt solsken.

Färg: Transparent
Doft: Ingen
Munstycke: Barnsäker kork
Storlek: 5 liter
Övrigt: Inga av våra produkter innehåller PFAS (högfluorerade ämnen)

Är produkten slut för tillfället? Vi försöker hålla lagret fyllt över tiden men ibland tar det slut ändå, räkna då med att vi får in fler inom ca 10 dagar.

Vikt5 kg

Kemikalieinformation

Signalord: Fara / Danger
Faropiktogram: Frätande, Hälsofarlig (GHS05 Corrosive, GHS08 Health Hazard)

Faroangivelse enligt CLP-förordningen / Classification under CLP:
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna / May be fatal if swallowed and enters airways
H318 Causes serious eye damage / Orsakar allvarliga ögonskador
H372 Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure / Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer / Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Skyddsanvisningar / Precautionary statements:
Förebyggande:
P260: Inandas inte damm/ rök/ gaser/ dimma/ ångor/ sprej. / Do not breathe dust/fumes/gas/mist/vapours/spray.
P264: Tvätta händerna grundligt efter användning. / Wash hands thoroughly after handling.
P270: Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. / Do not eat, drink or smoke when using this product.
P280: Använd skyddshandskar/ögonskydd. Wear protective gloves/eye protection.

Åtgärder:
P301+310: VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. / IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor.
P305+351+338+310: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. / IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Get medical attention.

Avfall:
P501: Behållaren lämnas till kemikaliehantering / Dispose of contents/container in accordance with local regulation.

22 recensioner av T3 Kallavfettning 5 liter

 1. Lena A. (verifierad köpare)

  Bästa

 2. Bengt J. (verifierad köpare)

  Bästa jag använt. Så bra att man kan späda med billigare medel och nå samma effekt.

 3. Robert Eriksson (verifierad köpare)

  Över förväntan hur bra den är

 4. Patrik (verifierad köpare)

  Bra produkt.

 5. oscar B. (verifierad köpare)

  Gör sitt jobb

 6. Linus Storjohann (verifierad köpare)

  Riktigt bra resultat

 7. Alex J. (verifierad köpare)

  En fröjd för ögat att tvätta av asfaltsfläckar och oljor

 8. Henrik (verifierad köpare)

  Super.

 9. Jim Åström (verifierad köpare)

  Funkar bra

 10. Per (verifierad köpare)

  👍🏻

 11. Mathias S. (verifierad köpare)

  Jävligt imponerad av resultatet

 12. Filip Andersson (verifierad köpare)

  Den är bra

 13. Jesper Forsberg (verifierad köpare)

  Funkar utmärkt

 14. Leif (verifierad köpare)

  Gör ett bra jobb!

 15. Benjamin (verifierad köpare)

  Mycket bra

 16. André Dahlqvist (verifierad köpare)

  Skiten på bilen släpper riktigt bra!

 17. Albin Persson (verifierad köpare)

  Stark koncentration men doftar inte så starkt att jag trillade av stolen. Bra kräm och fungerar förvånansvärt bra på blöt lack.

 18. Andreas M. (verifierad köpare)

  Mycket effektivt

 19. Annie (verifierad köpare)

  Inga mer svarta prickar!

 20. Emanuel (verifierad köpare)

  Fungerar som en kallavfettning ska!

 21. Anonym (verifierad köpare)

  Bra produkt som gör det den ska till bra pris.

 22. Filip Engberg (verifierad köpare)

  Grymt nöjd

Endast inloggade kunder som köpt den här produkten får lämna en recension.

Har du några frågor om denna produkt?


 
Varukorg
Scroll to Top