S3 PH-neutral schampo 5 liter

(1 kundrecension)

995 kr

Efterlämnar ingen hinna på lacken efter tvätt.

Tillgänglighet: I lager

Artikelnummer: S35000EN

Pureest S3 är ett PH-neutralt bilschampo. Ett PH-neutralt schampo efterlämnar ingen hinna på lacken.
Om du skall lägga ett lackskydd är det viktigt att inga andra kemikalier finns på lacken, och då är detta schampo lämpligt.
Perfekt för dig som är extra noga med att använda PH neutrala produkter.

Passar även fordon med keramiskt lackskydd, och går såklart att använda även på båten, robotgräsklipparen eller lastbilen.

Som alltid när man tvättar en lack för att undvika tvättrepor skall det alltid finnas mycket vatten i mikrofiberhandsken. Aktivera skummet genom att spruta med en stark vattenstråle i tvätthinken i ett par sekunder.

För minsta möjliga risk för tvättrepor rekommenderar vi alltid att vår tvättbara mikrofiberhandske används istället för traditionella tvättsvampar.

Pureest S3 är givetvis tillverkad i Sverige. Den har en mild men ljuvlig doft och färgen är blå. Skaka flaskan innan användning och använd ljummet vatten.

Våra produkter på 5 litersförpackning leverereras i en revolutionerande bag in box. Detta är för att det ska se lite mer najs ut, vara lättare att fylla på din befintliga flaska och framförallt vara mer miljösmart än vanliga traditionella dunkar!

Vi rekommenderar som alltid att handskar används vid all kontakt med kemikalier, och undvik att använda produkten i starkt solsken.

Färg: Blå
Doft: Pureest egna doft
Munstycke: Pump
PH: 7
Tillverkad i Sverige
Utspädning: Denna produkt kan man spä ut med vatten. En flaska S3 räcker till 40-50 tvättar.
Tänk på att inte förvara produkten i utrymmen där det blir minusgrader.
Övrigt: Inga av våra produkter innehåller PFAS (högfluorerade ämnen)
Är produkten slut för tillfället? Vi försöker hålla lagret fyllt över tiden men ibland tar det slut ändå, räkna då med att vi får in fler inom ca 10 dagar.

”Jag brukar alltid använda högtryckstvätten som förtvätt för att skölja av avfettning och få lacken så ren som möjligt, men jag använder alltid vanlig vattenslang för att skölja av bilen efter schamponering. Vatten utan tryck letar sig bättre ut genom alla bilens små dräneringshål och tar med sig eventuella schamporester.” -Alex på Pureest

Vikt5 kg
EAN

7350149390092

Kemikalieinformation

Signalord: Fara / Danger
Faropiktogram: Frätande (GHS05 Corrosive)

Faroangivelse enligt CLP-förordningen / Classification under CLP:
Eye Dam. 1: H318; Aquatic Chronic 3: H412; Skin Irrit. 2: H315
H315 Irriterar huden / Causes Skin Irriration
H318 Causes serious eye damage / Orsakar allvarliga ögonskador
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer / Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Skyddsanvisningar / Precautionary statements:
P102: Förvaras oåtkomligt för barn / Keep out of reach of children
P280: Använd skyddshandskar/ögonskydd. Wear protective gloves/eye protection.
P302+352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten / IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap
P305+351+338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. / IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P310: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. / Immediately call a POISON CENTER or doctor.
P332+313: Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. / If skin irritation occurs: Get medical attention.

1 recension av S3 PH-neutral schampo 5 liter

Här hittar du omdömen från kunder som har köpt och använt produkten. Recensioner hanteras inte av oss personligen utan av ett externt system för maximal transparens.

  1. Jesper (Verifierad köpare)

    Så grymt förpackning, enkelt att fylla på flaskorna från denna 5L Bag-inBox. Bra för miljön & Snygga!

Recensioner kan lämnas efter köp. Några dagar efter genomfört köp skickas ett recensionsmail ut. Du kan såklart lämna recensionen anonymt!

Har du några frågor om denna produkt?


 
Varukorg
Rulla till toppen