S1 Schampo SIO2 5 liter

(13 kundrecensioner)

1 245 kr

Vårt mest populära schampo på 5-liters förpackning

Tillgänglighet: I lager

Artikelnummer: S15000

Pureest S1 är vårt SIO2 schampo (ofta kallat vaxschampo). En av vår mest populära produkter.
Detta schampo ger riktigt bra avrinningseffekt och en otrolig lyster. Fungerar perfekt för fordon både med och utan lackskydd. Produkten efterlämnar sig en hinna som håller 2 till 4 veckor, vilket gör fordonet mer lättskött. Detta bilschampo är utan tvekan vår egna favorit, Pureest S1 bilschampo med vax efterlämnar en blank och len yta.

OBS. Tvätta en panel i taget och skölj av. Tvätta aldrig i direkt solljus eller på en varm yta. Väldigt viktigt då produkten inte får torka in.

Tvättmetod:
Vi rekommenderar för bästa resultat två olika tvättmetoder.
1. Ta 3 till 5 korkar i en tvätthink.
2. Häll över schampot från 5liters dunken till en flaska med spraytrigger och spraya direkt i en blöt tvätthandske/svamp. Gå direkt på lacken. Därefter skölj av. Gör om processen för resten av fordonet. Ta exempelvis motorhuv och en skärm för sig sen skölj av, sidodörrar för sig sen skölj av, etc. Dela in fordonet i delar för att inte låta medlet torka in.
Tänk på att schampot inte skummar, inget fel utan det skall vara så.

Passar även fordon med keramiskt lackskydd, och går såklart att använda även på båten, robotgräsklipparen eller lastbilen.

Produkten ger väldigt låg friktion mot lacken, vilket är viktigt då det är just friktion som skapar tvättrepor! Som alltid när man tvättar en lack skall det finnas mycket vatten i mikrofiberhandsken.
För minsta möjliga risk för tvättrepor rekommenderar vi alltid att vår tvättbara mikrofiberhandske används istället för traditionella tvättsvampar.

ps. bra att veta är Sio2 schampo’n kan göra lacken statisk.

Och kom ihåg, som alltid rekommenderar vi att handskar används vid all kontakt med kemikalier, och undvik att använda produkten i starkt solsken.

Färg: Vit
Doft: Pureest egna doft
Munstycke: Inget
Tänk på att inte förvara produkten i utrymmen där det blir minusgrader
Övrigt: Inga av våra produkter innehåller PFAS (högfluorerade ämnen)

Är produkten slut för tillfället? Vi försöker hålla lagret fyllt över tiden men ibland tar det slut ändå, räkna då med att vi får in fler inom ca 10 dagar.

Vikt5 kg

Kemikalieinformation

Signalord: Fara / Danger
Faropiktogram: Frätande (GHS05 Corrosive)

Faroangivelse enligt CLP-förordningen / Classification under CLP:
Eye Dam. 1: H318; Aquatic Chronic 3: H412; Skin Irrit. 2: H315
H315 Irriterar huden / Causes Skin Irriration
H318 Causes serious eye damage / Orsakar allvarliga ögonskador
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer / Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Skyddsanvisningar / Precautionary statements:
P280: Använd skyddshandskar/ögonskydd. Wear protective gloves/eye protection.
P302+352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten / IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap
P305+351+338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. / IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P310: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. / Immediately call a POISON CENTER or doctor.
P332+313: Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. / If skin irritation occurs: Get medical attention.

13 recensioner av S1 Schampo SIO2 5 liter

 1. Carina (verifierad köpare)

  Bästa schampot

 2. Christian Johansson (verifierad köpare)

  Ett schampo att arbeta med och ger en kanon glans med riktigt bra vattenavrinning 🙂

 3. oscar B. (verifierad köpare)

  Väldigt bra schampo men lite svår använt

 4. Stefan (verifierad köpare)

  Helt klart det bästa schampot jag provat! För er som inte provat än, PROVA för fan!😎👍👌

 5. Robin (verifierad köpare)

  Funkar skitbra, blir en fantastiskt fin yta efteråt med bra vattenavrinning

 6. Philip Andersson (verifierad köpare)

  Bästa tvättmedel jag har provat någonsin. Grym glans o grym avrinning. Riktigt lätt att få ett grymt resultat. ! Önska dock att man fick med en tom flaska som man kan hälla över i när man köper dunken.

 7. Fredrik Persson (verifierad köpare)

  Magiskt! Många tror man vaxat bilen men de är ju bara en ”vanlig” tvätt.

 8. Kent W. (verifierad köpare)

  Bra avrinning av vatten

 9. Mattias Ahlberg (verifierad köpare)

  Schampo som ger bra glans och med otrolig avrinning efter tvätt ,, bilen blir väldigt lätt tvättad efter första gången !

 10. Mikael Adamsson (verifierad köpare)

  Lämnade efter sig sjukt bra avrinning! Kan tycka att det Kan skumma lite mer män annars jättebra!

 11. Leif (verifierad köpare)

  Har förvisso lackbehandlat min bil men schampot har en bra avrinningseffekt.

 12. Gustavo (verifierad köpare)

  Detta är ingen bullshit utan det bästa jag har provat någonsin! Glansen och vattenavvisande är top!

 13. Andreas (verifierad köpare)

  👍

Endast inloggade kunder som köpt den här produkten får lämna en recension.

Har du några frågor om denna produkt?


Rasmus Eriksson
25 november, 2021

Funkar den i foam lance eller har ni något annat schampo som fungerar till det?

Pureest
26 november, 2021

S1 schampot skummar inget så den är inte gjord för det utan vill du skumma ut schampo är Pureest S3 rätt produkt.

 
Varukorg
Scroll to Top