IP Isopropanol 500ml

(10 kundrecensioner)

145 kr

Rengör lacken efter polering

Tillgänglighet: I lager

Artikelnummer: IP500K
Albin Wiberg
Läs mer
Riktigt bra tar bort alla rester efter polering
Robin Å
Läs mer
Bra produkt.
Alex J
Läs mer
Funkar som de ska göra jämfört med många andra isopopanol

Pureest isopropanol degreaser är en alkolholbaserad rengöringsspray som skall användas efter polering men innan lackskydd / vax appliceras på lacken. Pureest IP har en 40% alkoholblandning.

Varför används Pureest isopropanol? 
För att få bästa möjliga hållbarhet av lackskyddet så vill man avlägsna eventuella rester som kan vara kvar på lacken från polermedlet efter en polering.

Produkten räcker till att användas för flera personbilar.

Och kom ihåg, som alltid rekommenderar vi att handskar används vid all kontakt med kemikalier, och undvik att använda produkten i starkt solsken.
Tillverkas i Sverige!

 


Färg: Transparent
Munstycke: spraytrigger (ingår)
Tänk på att inte förvara produkten i utrymmen där det blir minusgrader.
Övrigt: Inga av våra produkter innehåller PFAS (högfluorerade ämnen)

Vikt1 kg
EAN

7350149390351

Kemikalieinformation

Signalord: Fara / Danger

Faropiktogram: Brandfarlig (GHS02 Flammable), Varning (GHS07 Exclamation mark)

Faroangivelse enligt CLP-förordningen /classification under CLP:
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. /Highly flammable liquid and vapour.
H319 Orsakar Allvarlig ögonirritaiton / Causes serious eye irritation.
H336 Kan gör att man blir dåsig eller omtöcknad / May cause drowsiness or dizziness.

Skyddsangivelser / Precautionary statements:
P102 Förvaras oåtkomligt för barn / Keep out of reach of children.
P233 Behållaren ska vara väl tillsluten / Keep container tightly closed.
P261 Undvik att andas in ångor / Avoid breating dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden / Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN:
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter, ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja / IF IN EYES: Rinse cautiouslt with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp / If eye irritation persists: Get medical attention.

 

10 recensioner av IP Isopropanol 500ml

Här hittar du omdömen från kunder som har köpt och använt produkten. Recensioner hanteras inte av oss personligen utan av ett externt system för maximal transparens.

 1. Araz S. (Verifierad köpare)

  Gör sitt

 2. Albin Wiberg (Verifierad köpare)

  Riktigt bra tar bort alla rester efter polering

 3. Anonym (Verifierad köpare)

  Bra

 4. Mika K. (Verifierad köpare)

  Bra saker

 5. oscar B. (Verifierad köpare)

  Funkar bra till de den är till för

 6. Robin Å. (Verifierad köpare)

  Bra produkt.

 7. Linus Storjohann (Verifierad köpare)

  Bra

 8. edin hidic (Verifierad köpare)

  jätte smidig och bra

 9. Alex J. (Verifierad köpare)

  Funkar som de ska göra jämfört med många andra isopopanol

 10. Eric (Verifierad köpare)

  Gör vad den skall

Har du några frågor om denna produkt?


Björn
14 februari, 2021

Om man sätter mycket dekaler kan man använda denna för att ta bort lite limrester

Pureest
14 februari, 2021

Pure:est T3 fungerar bäst för att ta bort limrester.

 
Varukorg
Scroll to Top